Báo chí nói

  1. Giang bảo hiểm – Người thổi lửa cho bảo hiểm nhân thọ – Dân Trí
  2. Giang Bảo hiểm: ‘Thật buồn khi mỗi chiếc ô tô đều có bảo hiểm nhưng chủ nhân của nó thì không’ – Đời Sống & Pháp luật
  3. Giang Bảo hiểm – “Cô gái vàng” của Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – Phụ nữ hiện đại
  4. Khám phá bí quyết xây dựng hệ thống marketing tự động trong bảo hiểm của Nguyễn Tài Tuệ
  5. Nguyễn Tài Tuệ – đào tạo cho các tư vấn bảo hiểm giải pháp marketing và bán hàng từ trái tim
  6. Nguyễn Tài Tuệ Marketing Bảo Hiểm nhà đạo về marketing và bán hàng cho các tư vấn bảo hiểm nhân thọ
  7. NGUYỄN TÀI TUỆ HƯỚNG DẪN VÀ ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI MONG MUỐN KHỞI NGHIỆP CÓ THỂ THÀNH CÔNG VỚI NGHỀ TƯ VẤN BẢO HIỂM
  8. Nguyễn Tài Tuệ – Hướng Dẫn Và Đào Tạo Những Người Mong Muốn Khởi Nghiệp Có Thể Thành Công Với Nghề Tư Vấn Bảo Hiểm